Главна » Граждански дела - февруари 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2017 г.

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 97/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.Н.Д.,
А.Т.Д.
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД,
ЕКОБЕРКСТРОЙ ЕООД
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 2.2.2017г.
2 Гражданско дело No 163/2016 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ К.А.П. КОРЕЛ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.2.2017г.
3 Гражданско дело No 262/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.С.Ч. И.К.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.2.2017г.
4 Гражданско дело No 473/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Ц.Ч.Е. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.2.2017г.
5 Гражданско дело No 548/2016 Делба В.К.Р.,
Р.К.Р.
Е.М.Г.,
С.М.И.,
А.С.И.,
В.С.П.,
М.С.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 1.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
6 Гражданско дело No 607/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД А.Д.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.2.2017г.
7 Гражданско дело No 624/2016 Искове за трудово възнаграждение К.И.К. ГАМИ 1 ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.2.2017г.
8 Гражданско дело No 712/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.С.Л.   Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.2.2017г.
9 Гражданско дело No 713/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.С.Л.   Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.2.2017г.
10 Гражданско дело No 716/2016 Искове за развод и недействителност на брака А.В.М. И.Г.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2017г.
11 Гражданско дело No 8/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.Х.С.,
С.М.С.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.2.2017г.
В законна сила от 15.2.2017г.

 

Версия за печат