Главна » Граждански дела - януари 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2017 г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 27.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 622/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Е.В.Д. Д.С.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.1.2017г.
2 Гражданско дело No 701/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ А.Д.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.1.2017г.
3 Гражданско дело No 798/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Б.Г. ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.1.2017г.

 

Версия за печат