Главна » Граждански дела - ноември 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 531/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.Г.М.,
Е.Г.М.
Г.Г.М.,
Н.М.М.,
Е.А.М.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 16.11.2016г.
В законна сила от 16.11.2016г.
2 Гражданско дело No 205/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.М.А. А.И.А.,
Н.Д.М.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.11.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.
3 Гражданско дело No 266/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМИЦИЛ СОФИЯ ЕООД Ю.Б.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.11.2016г.
4 Гражданско дело No 267/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМИЦИЛ СОФИЯ ЕООД Ю.Б.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.11.2016г.
5 Гражданско дело No 268/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Р.Р. Ю.Б.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.11.2016г.
6 Гражданско дело No 347/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.11.2016г.
7 Гражданско дело No 351/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.И.А. Б.М.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2016г.
8 Гражданско дело No 353/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД Б.П.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.11.2016г.
9 Гражданско дело No 431/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.К.З. В.И.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.11.2016г.
10 Гражданско дело No 442/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Т.Н.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.11.2016г.
11 Гражданско дело No 444/2016 Искове за недействителност на правни сделки ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И.И.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.11.2016г.
12 Гражданско дело No 455/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИХЕЛП ООД Е.Ф.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.11.2016г.
13 Гражданско дело No 681/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Н.Д.,
А.Т.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.11.2016г.
В законна сила от 23.11.2016г.
14 Гражданско дело No 693/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.И.П.,
Л.Г.П.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.11.2016г.
В законна сила от 23.11.2016г.

 

Версия за печат