Главна » Граждански дела - септември 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 14/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА К.А.И. Д.В.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.9.2016г.
2 Гражданско дело No 173/2016 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ М.Х.С. Ц.Д.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.9.2016г.
3 Гражданско дело No 400/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.С.Х.,
Х.Д.Х.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 12.9.2016г.
4 Гражданско дело No 417/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.9.2016г.
5 Гражданско дело No 426/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК И.Р.И. Я.Л.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.9.2016г.
Версия за печат