Главна » Граждански дела - август 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 63/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ГАРДЪН СТУДИО ООД ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.8.2016г.
2 Гражданско дело No 85/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ГАРДЪН СТУДИО ООД ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.8.2016г.
3 Гражданско дело No 158/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Е.Й.Й. Г.М.Г.,
В.К.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.8.2016г.
4 Гражданско дело No 172/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.А.Й.,
М.И.Й.
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.8.2016г.
5 Гражданско дело No 270/2016 Искове по СК - издръжка, изменение М.Я.К. Д.П.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.8.2016г.
6 Гражданско дело No 312/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Л.Б.С. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ" Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.8.2016г.
7 Гражданско дело No 450/2016 Делба С.Н.П.,
И.Н.Ц.
В.К.К.,
М.И.М.,
Б.И.Б.,
Д.Г.Д.,
Л.Г.Д.,
Т.Ф.М.,
П.М.П.,
В.Р.К.,
И.Г.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 24.8.2016г.
8 Гражданско дело No 468/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.П.В.,
О.Щ.В.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.8.2016г.
В законна сила от 22.8.2016г.
9 Гражданско дело No 476/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.З.К.,
П.А.К.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.8.2016г.
В законна сила от 23.8.2016г.

 

Версия за печат