Главна » Граждански дела - юли 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 30.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 516/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.С.И. Д.С.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.7.2016г.
2 Гражданско дело No 816/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.Н.Т. И.Н.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 1.7.2016г.
3 Гражданско дело No 87/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Е.Г.Д.К. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.7.2016г.
4 Гражданско дело No 94/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” З.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.7.2016г.
5 Гражданско дело No 105/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД П.А.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.7.2016г.
6 Гражданско дело No 107/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА АД К.Р.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.7.2016г.
7 Гражданско дело No 167/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.К.С. Е.К.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.7.2016г.
В законна сила от 11.7.2016г.
8 Гражданско дело No 247/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи М.М.Л. ОБЩИНА МОНТАНА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.7.2016г.
9 Гражданско дело No 309/2016 Искове по СК - издръжка, изменение З.Д.Г. И.Т.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.7.2016г.
10 Гражданско дело No 321/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРО ЛЕГО АД П.Д.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.7.2016г.
11 Гражданско дело No 326/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Н.С.,
А.Р.А.С.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.7.2016г.
12 Гражданско дело No 345/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.Д.,
К.Г.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.7.2016г.
В законна сила от 12.7.2016г.

 

Версия за печат