Главна » Граждански дела - април 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - април 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 111/2014 Вещни искове М.Д.П.,
Д.Й.С.
Ц.С.Т.,
Н.Ц.И.,
И.Ц.Т.,
В.Т.Д.,
И.Т.Д.,
Ц.Ц.Н.,
Р.Е.Н.,
Д.Е.Н.,
П.С.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.4.2016г.
2 Гражданско дело No 456/2014 Делби Е.С.Д. Х.С.А.,
Д.С.Г.,
Т.С.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 6.4.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
3 Гражданско дело No 55/2015 Делби Е.З.Х.,
М.З.Д.
Г.Г.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.4.2016г.
4 Гражданско дело No 402/2015 Вещни искове С.В.Л. С.С.В.,
Ц.А.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.4.2016г.
5 Гражданско дело No 510/2015 Облигационни искове РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД И.Я.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.4.2016г.
6 Гражданско дело No 540/2015 Облигационни искове ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД С.П.Й.,
К.Р.Й.,
П.Р.Й.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.4.2016г.
7 Гражданско дело No 576/2015 Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.Н.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.4.2016г.
8 Гражданско дело No 645/2015 Искове по СК З.Ц.М. К.К.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.4.2016г.
9 Гражданско дело No 673/2015 Искове по СК М.М.М. Н.И.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.4.2016г.
10 Гражданско дело No 9/2016 Изменение на издръжка Д.Д.Г. А.В.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.4.2016г.
11 Гражданско дело No 56/2016 Вещни искове И.Т.Д. В.Н.Д.,
А.Т.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 18.4.2016г.
12 Гражданско дело No 77/2016 Облигационни искове ЕОС МАТРИКС ООД Д.Г.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.4.2016г.
13 Гражданско дело No 86/2016 Развод и недейств. на брака Н.В.В. Д.К.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.4.2016г.
14 Гражданско дело No 146/2016 Развод по взаимно съгласие Е.И.М.,
М.Г.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.4.2016г.
В законна сила от 13.4.2016г.
15 Гражданско дело No 170/2016 Вещни искове И.Т.Д. А.Т.Д.,
В.Н.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 21.4.2016г.

 

Версия за печат