Главна » Граждански дела - март 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 614/2013 Делби Р.И.Т.,
Л.И.Ж.
А.Л.А.,
С.Д.М.,
Г.И.Г.,
С.Д.М.,
В.Н.Ф.,
В.Н.Ф.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.3.2016г.
В законна сила от 22.3.2016г.
2 Гражданско дело No 644/2013 Делби Ц.Д.К. Г.С.Т.,
Л.Н.А.,
И.В.А.,
Я.В.А.,
П.Т.Ф.,
Н.Ф.Н.,
П.Ф.Н.,
Р.Т.Т.,
Р.З.Т.,
П.З.Т.,
Д.Л.В.,
И.И.Н.,
В.Д.Т.,
Т.Д.Н.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.3.2016г.
3 Гражданско дело No 185/2015 Облигационни искове П.И.А. Г.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.3.2016г.
В законна сила от 24.3.2016г.
4 Гражданско дело No 515/2015 Облигационни искове К.П.К. Я.С.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.3.2016г.
5 Гражданско дело No 611/2015 Развод и недейств. на брака Б.Л.К.И. Г.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.3.2016г.
В законна сила от 24.3.2016г.
6 Гражданско дело No 684/2015 Развод и недейств. на брака В.Н.А. М.С.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.3.2016г.
7 Гражданско дело No 799/2015 Облигационни искове ИМПЕЛ ПРОЕКТ ГРУП ЕООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.3.2016г.
8 Гражданско дело No 800/2015 Облигационни искове ИМПЕЛ ПРОЕКТ ГРУП ЕООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.3.2016г.
9 Гражданско дело No 1/2016 Изменение на издръжка Д.Ц.И. Л.И.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.3.2016г.
10 Гражданско дело No 92/2016 Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.Т.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.3.2016г.
11 Гражданско дело No 95/2016 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Г.Р.А. МЕТАЛСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 95 Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.3.2016г.
12 Гражданско дело No 97/2016 Облигационни искове В.Н.Д.,
А.Т.Д.
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД,
ЕКОБЕРКСТРОЙ ЕООД
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.3.2016г.

 

Версия за печат