Главна » Граждански дела - февруари 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2016г. до 29.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 520/2014 Делби М.М.Т. В.Д.В.,
Д.П.А.,
И.П.А.,
Х.М.Х.,
Н.А.Т.,
Т.А.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.2.2016г.
2 Гражданско дело No 149/2015 Делби К.И.М. Р.И.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.2.2016г.
3 Гражданско дело No 218/2015 Вещни искове А.Л.К. И.Й.И.,
Й.И.И.,
М.Й.Г.,
Д.Е.Д.,
Й.Е.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.2.2016г.
4 Гражданско дело No 319/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение И.Г.П. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.2.2016г.
5 Гражданско дело No 526/2015 Развод и недейств. на брака А.П.В. Е.Н.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.2.2016г.
6 Гражданско дело No 549/2015 Вещни искове Р.Г.С. Е.И.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.2.2016г.
В законна сила от 25.2.2016г.
7 Гражданско дело No 574/2015 Вещни искове К.И.Б. В.Г.М.,
М.В.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.2.2016г.
8 Гражданско дело No 621/2015 Облигационни искове Е.В.П. К.П.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.2.2016г.
9 Гражданско дело No 624/2015 Развод и недейств. на брака И.Г.И. Н.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.2.2016г.
В законна сила от 19.2.2016г.
10 Гражданско дело No 626/2015 Облигационни искове К.К.Е. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.2.2016г.
11 Гражданско дело No 628/2015 Изменение на издръжка Н.А.Д. Р.Ю.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.2.2016г.
12 Гражданско дело No 630/2015 Развод и недейств. на брака В.В.К. М.В.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.2.2016г.
13 Гражданско дело No 636/2015 Развод и недейств. на брака Ц.Г.Ц. М.И.Ф. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.2.2016г.
В законна сила от 19.2.2016г.
14 Гражданско дело No 639/2015 Изменение на издръжка А.Х.М. Х.С.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.2.2016г.
15 Гражданско дело No 653/2015 Изменение на издръжка С.В.А. Г.Н.Г.,
ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 8.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
16 Гражданско дело No 674/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение   Л.Б.С.,
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.2.2016г.
17 Гражданско дело No 8/2016 Делби Д.Д.Г. А.В.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.2.2016г.
18 Гражданско дело No 16/2016 Вещни искове Д.Д.Г. А.В.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.2.2016г.

 

Версия за печат