Главна » Граждански дела - януари 2016
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2016

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 65/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.П.К. АРКОС МЕТАЛ БЕРКОВИЦА ПС ЕАД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.1.2016г.
2 Гражданско дело No 145/2015 Делби Д.Б.Д. Е.Г.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.1.2016г.
3 Гражданско дело No 293/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА АД В.Н.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.1.2016г.
4 Гражданско дело No 359/2015 Искове по КТ М.К.Н. СБР-НК ЕАД - ФИЛИАЛ СВЕТИ МИНА - ГРАД ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.1.2016г.
5 Гражданско дело No 815/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Л.Е.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.1.2016г.

 

Версия за печат