Главна » Доклади и обяви » ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РС – БЕРКОВИЦА – 2015-2020
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РС – БЕРКОВИЦА – 2015-2020

           Днес, 11.12.2015 г. от 14:00 часа в зала № 9 на сградата на Районен съд – гр. Берковица се проведе Общо събрание на съдиите при Районен съд – гр. Берковица. Събранието бе по повод полагане на клетва от съдебните заседатели при Районен съд – гр. Берковица с мандат 2015 г. – 2020 г., одобрени с решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Монтана, проведено на 19 Октомври 2015 година.

Версия за печат