Главна » Доклади и обяви » ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

РС – Берковица взе участие в проект „Правосъдие – приятел на детето”, организиран от Международната социална служба и Фондация „ОАК” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. РС – Берковица бе избран за един от осемте районни съдилища в страната, където през м.09.2015 бе изградена и функционира стая за деца.

Стаята е предназначена за изслушване на деца, участващи в съдебни процедури по граждански дела, по които се засягат техни права и законни интереси.

Обособяването на помещението е съобразено с международния опит и стандарти, основаващи се на принципа, че институциите и средата трябва да бъдат дружелюбни за децата и техните родители.

В рамките на проекта в РС – Берковица се реализират процедури по отношение работата с деца, които бяха приети с одобрение на заключителната конференция в гр. София, проведена на 20-22.10.2015г. и които намериха отражение в издадена книга за стандарти в областта гражданското правораздаване за деца и добри практики.

 
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

            В подкрепа на децата и техните родители са изработени и брошури, които се предоставят на родителите при наличие на конфликт по повод раздяла или развод между тях.
 
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
Версия за печат