Главна » Граждански дела - декември 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - декември 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 486/2014 Вещни искове В.Д.Д. Д.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 1.12.2015г.
2 Гражданско дело No 47/2015 Вещни искове П.С.Г. В.С.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.12.2015г.
3 Гражданско дело No 185/2015 Облигационни искове П.И.А. Г.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2015г.
4 Гражданско дело No 286/2015 Облигационни искове З.И.И.,
К.И.И.
Т.Г.Г.,
Ц.П.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.12.2015г.
В законна сила от 29.12.2015г.
5 Гражданско дело No 312/2015 Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Р.А.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2015г.
6 Гражданско дело No 349/2015 Други дела Б.Г.М. ПРОКУРАТУРА НА Р БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.12.2015г.
7 Гражданско дело No 481/2015 Искове по КТ Е.А.М. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.12.2015г.
8 Гражданско дело No 509/2015 Развод и недейств. на брака Г.П.Г. В.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.12.2015г.
В законна сила от 19.12.2015г.
9 Гражданско дело No 523/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение Н.Д.Е. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МОНТАНА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.12.2015г.
10 Гражданско дело No 532/2015 Искове по СК В.Н.И. М.Я.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.12.2015г.
11 Гражданско дело No 545/2015 Изменение на издръжка М.В.Д.,
Д.В.Д.
В.Д.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.12.2015г.
12 Гражданско дело No 581/2015 Изменение на издръжка А.А.П. А.П.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.12.2015г.
13 Гражданско дело No 613/2015 Развод по взаимно съгласие М.Р.Д.,
Д.Т.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.12.2015г.
В законна сила от 2.12.2015г.
14 Гражданско дело No 616/2015 Развод и недейств. на брака Т.С.А. М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 8.12.2015г.
В законна сила от 23.12.2015г.
15 Гражданско дело No 623/2015 Развод по взаимно съгласие А.П.А.,
Н.Г.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.12.2015г.
В законна сила от 15.12.2015г.
16 Гражданско дело No 626/2015 Облигационни искове К.К.Е. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Разпорежданеот 15.12.2015г.
17 Гражданско дело No 640/2015 Чл.19 ЗГР Е.С.Т. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.12.2015г.
В законна сила от 15.12.2015г.
18 Гражданско дело No 683/2015 Развод по взаимно съгласие Д.Е.Д.,
Д.Т.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.12.2015г.
В законна сила от 18.12.2015г.

 

Версия за печат