Главна » Граждански дела - ноември 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2015г. до 30.11.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 10/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Д.Д.И.,
В.А.И.,
М.И.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.11.2015г.
2 Гражданско дело No 140/2015 Развод и недейств. на брака К.И.И. А.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.11.2015г.
3 Гражданско дело No 160/2015 Вещни искове М.И.П.,
М.И.П.
К.Н.К.,
Т.Ц.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 25.11.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
4 Гражданско дело No 186/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СД ДЕПС 21- СОКОЛОВ И СИЕ Й.М.Й. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.11.2015г.
5 Гражданско дело No 244/2015 Дела от административен характер П.М.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.11.2015г.
6 Гражданско дело No 269/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.А.А. АРКОС МЕТАЛ БЕРКОВИЦА ПС ЕАД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.11.2015г.
7 Гражданско дело No 287/2015 Облигационни искове ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.Г.П.,
ЕТ Б.П.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.11.2015г.
В законна сила от 6.11.2015г.
8 Гражданско дело No 315/2015 Облигационни искове НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЕООД ГОРСТРОЙ 2002 Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.11.2015г.
9 Гражданско дело No 371/2015 Облигационни искове С.М.С. Г.П.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 18.11.2015г.
10 Гражданско дело No 403/2015 Искове по СК М.В.А. В.Б.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.11.2015г.
В законна сила от 5.11.2015г.
11 Гражданско дело No 414/2015 Развод и недейств. на брака Н.Д.В. С.Д.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.11.2015г.
12 Гражданско дело No 442/2015 Развод и недейств. на брака Я.И.Я. Е.П.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.11.2015г.
13 Гражданско дело No 542/2015 Развод по взаимно съгласие Д.З.Ц.,
А.Г.Ц.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.11.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
14 Гражданско дело No 548/2015 Развод по взаимно съгласие П.Т.Ц.,
И.П.Ц.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.11.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
15 Гражданско дело No 575/2015 Вещни искове К.К.М. Е.К.Н.,
С.Н.Т.,
Г.Н.Г.,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.11.2015г.
16 Гражданско дело No 619/2015 Изменение на издръжка М.А.Л. Х.С.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.11.2015г.
В законна сила от 27.11.2015г.
17 Гражданско дело No 631/2015 Други дела Л.К.Б. Ж.К.Ж. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.11.2015г.
18 Гражданско дело No 632/2015 Други дела К.Д.Б. Ж.К.Ж. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.11.2015г.

 

Версия за печат