Главна » Граждански дела - септември 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2015г. до 28.9.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 621/2014 Делби Н.С.С.,
В.Д.С.
Е.Г.Д.,
Т.Г.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 8.9.2015г.
2 Гражданско дело No 229/2015 Развод и недейств. на брака Б.К.И. Ц.Р.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.9.2015г.
В законна сила от 22.9.2015г.
3 Гражданско дело No 236/2015 Развод и недейств. на брака Й.С.А. Р.Ц.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.9.2015г.
В законна сила от 23.9.2015г.
4 Гражданско дело No 300/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 24.9.2015г.
В законна сила от 24.9.2015г.
5 Гражданско дело No 303/2015 Издръжка С.Й.С. Й.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.9.2015г.
6 Гражданско дело No 365/2015 Издръжка Ц.Ц.И.,
Д.Ц.И.
Ц.Г.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
7 Гражданско дело No 399/2015 Издръжка М.Г.П. И.М.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.9.2015г.
8 Гражданско дело No 420/2015 Развод по взаимно съгласие С.Н.М.,
П.Р.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.9.2015г.
В законна сила от 2.9.2015г.
9 Гражданско дело No 421/2015 Вещни искове по ЗСПЗЗ З.Д.Х.,
И.Х.Я.,
Г.Х.Я.,
Д.Х.Я.
Е.Н.К.,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 2.9.2015г.
В законна сила от 19.9.2015г.
10 Гражданско дело No 516/2015 Изменение на издръжка С.М.М. В.Д.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определение от 23.9.2015г.

 

Версия за печат