Главна » Наказателни дела - август 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииНаказателни дела - август 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2015г. до 31.8.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 АНД No 209/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА З.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.8.2015г.
З.И.И.
Мотивиот 12.8.2015г.
В законна сила от 27.8.2015г.
2 НОХД No 241/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА И.А.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 14.8.2015г.
И.А.И.
В законна сила от 14.8.2015г.

 

Версия за печат