Главна » Граждански дела - август 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2015г. до 31.8.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 215/2015 Делби К.Д.А. М.Г.Г.,
С.М.Й.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 24.8.2015г.
2 Гражданско дело No 350/2015 Облигационни искове Д.Л.Б.,
К.А.А.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 31.8.2015г.
3 Гражданско дело No 377/2015 Издръжка М.В.А. В.Б.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.8.2015г.
В законна сила от 19.8.2015г.
4 Гражданско дело No 384/2015 Облигационни искове В.А.Г. С.Т.В.,
Р.Б.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.8.2015г.
В законна сила от 19.8.2015г.

 

Версия за печат