Главна » Граждански дела - юли 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2015г. до 31.7.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 398/2008 Делби К.Р.П. П.Р.П.,
М.К.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.7.2015г.
2 Гражданско дело No 343/2013 Делби Е.И.Б. Д.И.Д.,
З.Д.Д.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 22.7.2015г.
3 Гражданско дело No 376/2014 Делби Ю.Н.К. Д.Н.Г.,
И.А.С.,
С.А.С.,
Н.А.Т.,
Д.А.Т.,
А.Ц.К.,
С.Ц.Г.Н.,
Е.Т.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.7.2015г.
4 Гражданско дело No 411/2014 Вещни искове по ЗСПЗЗ Л.П.М. И.К.С.,
С.К.С.,
Л.К.Г.,
Е.В.И.,
А.С.С.,
Т.И.Д.,
В.Д.К.,
И.П.Х.,
М.П.Ч.,
П.П.Ч.,
Ц.К.Т.,
Д.К.Д.,
К.Т.Б.,
Т.К.Б.,
К.К.Б.,
А.Д.С.,
Е.А.С.,
В.В.С.,
Г.Д.Г.,
Е.Д.А.,
К.М.П.,
Т.П.Г.,
М.П.М.,
Е.П.А.,
В.К.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.7.2015г.
5 Гражданско дело No 593/2014 Развод и недейств. на брака В.В.В. М.Г.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.7.2015г.
6 Гражданско дело No 1/2015 Искове по КТ ТОПЛИВО АД И.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.7.2015г.
7 Гражданско дело No 28/2015 Облигационни искове ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕД.ИМОТИ В БЪКСТОН 2000 М.И.Р.,
А.И.Р.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.7.2015г.
8 Гражданско дело No 45/2015 Делби Ж.С.Н. Е.С.С.,
Н.И.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Протоколот 1.7.2015г.
9 Гражданско дело No 51/2015 Искове по СК Р.С.Й. Б.П.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.7.2015г.
10 Гражданско дело No 98/2015 Искове по СК Б.Г.Н. С.Г.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.7.2015г.
11 Гражданско дело No 153/2015 Облигационни искове ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ А.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.7.2015г.
12 Гражданско дело No 176/2015 Развод и недейств. на брака Т.Д.М. Т.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.7.2015г.
13 Гражданско дело No 193/2015 Искове по СК И.Т.З. Б.Б.Д.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.7.2015г.
14 Гражданско дело No 216/2015 Развод и недейств. на брака Т.В.И. Г.Н.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.7.2015г.
15 Гражданско дело No 225/2015 Издръжка К.В.К. И.В.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.7.2015г.
В законна сила от 30.7.2015г.
16 Гражданско дело No 264/2015 Развод и недейств. на брака И.П.Г. Е.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.
17 Гражданско дело No 266/2015 Развод по взаимно съгласие Н.Л.А.,
О.К.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.
18 Гражданско дело No 267/2015 Развод по взаимно съгласие Д.С.Б.,
К.С.Б.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.
19 Гражданско дело No 298/2015 Издръжка И.Я.И. Я.И.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.7.2015г.
20 Гражданско дело No 302/2015 Развод по взаимно съгласие В.К.К.,
С.Б.Ф.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.
21 Гражданско дело No 321/2015 Развод по взаимно съгласие Е.Г.Г.,
И.П.Г.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.

 

Версия за печат