Главна » Граждански дела - юни 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юни 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2015г. до 30.6.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 266/2014 Облигационни искове ЕТ Г.А. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.6.2015г.
В законна сила от 30.6.2015г.
2 Гражданско дело No 449/2014 Искове по СК Н.Н.А. Г.Н.А.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.6.2015г.
3 Гражданско дело No 451/2014 Делби Е.Д.Е. Д.К.Д.,
Ц.Н.К.,
А.И.Р.,
Р.И.Р.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.6.2015г.
В законна сила от 11.6.2015г.
4 Гражданско дело No 490/2014 Облигационни искове А.И.И. ЕЛЕКТРОСТАРТ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.6.2015г.
5 Гражданско дело No 533/2014 Делби И.Г.Д. М.Г.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.6.2015г.
В законна сила от 10.6.2015г.
6 Гражданско дело No 602/2014 Искове по СК З.С.П. Л.А.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.6.2015г.
7 Гражданско дело No 627/2014 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Б.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.6.2015г.
8 Гражданско дело No 12/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС ФАЙНЪНС ООД А.Д.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.6.2015г.
9 Гражданско дело No 13/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС ФАЙНЪНС ООД А.Д.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.6.2015г.
10 Гражданско дело No 33/2015 Вещни искове Б.Т.Г. П.Г.И.,
Г.П.И.,
Д.П.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.6.2015г.
В законна сила от 9.6.2015г.
11 Гражданско дело No 41/2015 Искове по КТ АВАНТИ 777 ЕООД С.Г.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.6.2015г.
12 Гражданско дело No 52/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД С.В.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.6.2015г.
13 Гражданско дело No 75/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.П.В. МУЗЕЕН КОМПЛЕКС Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.6.2015г.
14 Гражданско дело No 108/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД И.Г.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.6.2015г.
15 Гражданско дело No 119/2015 Искове по СК П.С.С. Д.В.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.6.2015г.
16 Гражданско дело No 159/2015 Изменение на издръжка Н.К.П. Е.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.6.2015г.
В законна сила от 26.6.2015г.
17 Гражданско дело No 209/2015 Дела от административен характер Н.Е.С. ОБЩИНА ВРАЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 10.6.2015г.
18 Гражданско дело No 223/2015 Искове по СК М.Л.П. К.Т.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 1.6.2015г.
В законна сила от 11.6.2015г.

 

Версия за печат