Главна » Граждански дела - май 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - май 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2015г. до 29.5.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 136/2014 Делби БИО ЕМ ДИ ЕООД Ж.Б.К.,
П.Б.К.,
Р.Б.С.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 19.5.2015г.
2 Гражданско дело No 455/2014 Делби И.Б.Й. А.Б.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.5.2015г.
3 Гражданско дело No 470/2014 Облигационни искове М.М.С. Г.Г.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2015г.
4 Гражданско дело No 494/2014 Вещни искове Е.С.С. Ж.С.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.5.2015г.
5 Гражданско дело No 511/2014 Облигационни искове В.П.М.,
И.П.М.
М.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.5.2015г.
В законна сила от 27.5.2015г.
6 Гражданско дело No 513/2014 Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Г.С.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.5.2015г.
7 Гражданско дело No 521/2014 Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ЕТ А.Ф.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.5.2015г.
8 Гражданско дело No 549/2014 Вещни искове БЕЗВРЕМИЕ ЕООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.5.2015г.
9 Гражданско дело No 27/2015 Искове по СК Б.Т.Ц. С.В.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.5.2015г.
В законна сила от 26.5.2015г.
10 Гражданско дело No 78/2015 Облигационни искове Е.Г.Г.А. ФИНАНСОВА КЪЩА ПЛАНЕТА ФИНАНСИ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.5.2015г.
11 Гражданско дело No 101/2015 Издръжка К.А.К. Д.А.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.5.2015г.
12 Гражданско дело No 146/2015 Развод по взаимно съгласие А.Б.С.,
П.Н.С.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.5.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
13 Гражданско дело No 156/2015 Издръжка Е.М.М. С.П.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.5.2015г.
14 Гражданско дело No 168/2015 Развод по взаимно съгласие И.Б.И.,
И.Б.И.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.5.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
15 Гражданско дело No 173/2015 Издръжка В.П.Ц. Ц.К.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.5.2015г.
16 Гражданско дело No 217/2015 Развод по взаимно съгласие Н.Ц.Н.,
Й.Д.Ц.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.5.2015г.
В законна сила от 27.5.2015г.

 

Версия за печат