Главна » Граждански дела - март 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2015г. до 30.3.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 869/2011 Вещни искове П.Г.М. Д.Й.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.3.2015г.
2 Гражданско дело No 353/2014 Издръжка В.В.З. В.Ц.З. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.3.2015г.
3 Гражданско дело No 388/2014 Вещни искове Д.П.А.,
Н.Е.А.
И.А.П.,
И.А.П.,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.3.2015г.
4 Гражданско дело No 392/2014 Вещни искове М.С.Ц.,
Ц.И.Ц.
И.А.П.,
И.А.П.,
Д.П.Й.,
М.И.Й.,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.3.2015г.
5 Гражданско дело No 421/2014 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.Е.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.3.2015г.
6 Гражданско дело No 471/2014 Вещни искове Р.П.Г.,
Г.П.С.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.3.2015г.
7 Гражданско дело No 510/2014 Искове по СК П.Н.Т. В.Д.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.3.2015г.
8 Гражданско дело No 537/2014 Искове по КТ С.П.В. МУЗЕЕН КОМПЛЕКС Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.3.2015г.
9 Гражданско дело No 571/2014 Облигационни искове СД ЗЕЛЕНИ ДЕЛ ПЕТРОВ И СИЕ ХОРИЗОНТ ИВАНОВ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 10.3.2015г.
В законна сила от 24.3.2015г.
10 Гражданско дело No 599/2014 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Д.Х.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.3.2015г.
11 Гражданско дело No 600/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение Б.Г.Д. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.3.2015г.

 

Версия за печат