Главна » Наказателни дела - януари 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииНаказателни дела - януари 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.1.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 АНД No 398/2014 По ЗУТ И.Й.П. РДНСК МОНТАНА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 8.1.2015г.
2 АНД No 414/2014 По ЗГ и ЗЛОД Г.М.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 8.1.2015г.
3 АНД No 416/2014 Административни дела ИВАН АУТО 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 9.1.2015г.
4 АНД No 427/2014 Административни дела П.Н.Ц. РУП БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 9.1.2015г.
В законна сила от 28.1.2015г.
5 НОХД No 429/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.С.Й. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Присъдаот 22.1.2015г.
Р.С.Й.
Мотивиот 23.1.2015г.
6 АНД No 437/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Л.М.М. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 12.1.2015г.
Л.М.М.
Мотиви от 12.1.2015г.
В законна сила от 30.1.2015г.
7 НОХД No 441/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Е.П.Е. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Присъдаот 27.1.2015г.
Е.П.Е.
Мотивиот 4.2.2015г.
8 АНД No 14/2015 По ЗД по пътищата Г.Р.А. РУП БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Разпорежданеот 16.1.2015г.

 

Версия за печат