Главна » Граждански дела - януари 2015
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2015

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 29.1.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 303/2013 Други дела М.Г.П.Л. Г.П.Д.,
И.П.Л.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.1.2015г.
2 Гражданско дело No 385/2014 Вещни искове Д.Ц.Г. ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.1.2015г.
3 Гражданско дело No 486/2014 Вещни искове В.Д.Д. Д.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.1.2015г.
4 Гражданско дело No 526/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение В.А.Б. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.1.2015г.
5 Гражданско дело No 11/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.П.В. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 27.1.2015г.
6 Гражданско дело No 15/2015 Облигационни искове Д.П.В. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 27.1.2015г.
В законна сила от 28.1.2015г.

 

Версия за печат