Главна » Граждански дела - ноември 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2014г. до 30.11.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 270/2007 Делби П.С.Г. В.С.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.11.2014г.
2 Гражданско дело No 436/2013 Делби М.Л.К. М.Л.В.,
Д.Р.Д.,
К.К.П.,
Л.К.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.11.2014г.
3 Гражданско дело No 242/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ХИДРОПЛАН ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.11.2014г.
4 Гражданско дело No 260/2014 Вещни искове М.Г.С. ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 21.11.2014г.
5 Гражданско дело No 319/2014 Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД П.Г.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.11.2014г.
В законна сила от 12.11.2014г.
6 Гражданско дело No 350/2014 Облигационни искове БАНКА ДСК ЕАД Г.П.Л. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.11.2014г.
7 Гражданско дело No 374/2014 Облигационни искове ЖОТО ЕООД ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 24.11.2014г.
8 Гражданско дело No 396/2014 Изменение на издръжка К.Г.И. Г.К.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.11.2014г.
В законна сила от 27.11.2014г.
9 Гражданско дело No 404/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение К.И.П. ФАНТИ ГТ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.11.2014г.
10 Гражданско дело No 418/2014 Изменение на издръжка Д.Г.К. В.Х.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.11.2014г.
В законна сила от 27.11.2014г.
11 Гражданско дело No 429/2014 Развод и недейств. на брака И.К.П. Г.З.П. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 7.11.2014г.
12 Гражданско дело No 434/2014 Изменение на издръжка Д.П.О. В.Н.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.11.2014г.
13 Гражданско дело No 435/2014 Издръжка Б.Х.К. Р.Н.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.11.2014г.
14 Гражданско дело No 445/2014 Дела от административен характер Н.Е.С. ОБЩИНА ВРАЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 6.11.2014г.
15 Гражданско дело No 529/2014 Развод и недейств. на брака И.Н.Г. М.Я.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.11.2014г.

 

Версия за печат