Главна » Граждански дела - октомври 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - октомври 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2014г. до 31.10.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 72/2014 Делби Я.Х.Д. П.Х.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.10.2014г.
2 Гражданско дело No 147/2014 Облигационни искове ЕОС ФАЙНЪНС ООД О.Б.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.10.2014г.
3 Гражданско дело No 149/2014 Вещни искове Т.П.Я. Х.К.М. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 20.10.2014г.
4 Гражданско дело No 179/2014 Делби С.П.С. Ч.В.Н.,
Е.Г.Н.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 23.10.2014г.
5 Гражданско дело No 219/2014 Други дела Д.Н.Д.   Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.10.2014г.
6 Гражданско дело No 243/2014 Искове по КТ ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ ООД И.Д.С. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 9.10.2014г.
В законна сила от 28.10.2014г.
7 Гражданско дело No 265/2014 Развод и недейств. на брака Г.В.З. К.Д.З. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.10.2014г.
В законна сила от 25.10.2014г.
8 Гражданско дело No 289/2014 Облигационни искове ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД Л.Н.Ф. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 3.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
9 Гражданско дело No 314/2014 Вещни искове Х.С.М. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 16.10.2014г.
10 Гражданско дело No 362/2014 Издръжка К.Д.И. Н.А.Д.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.10.2014г.
11 Гражданско дело No 363/2014 Вещни искове Ж.К.Ж. К.Д.Б.,
Л.К.Б.,
К.Л.С.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 23.10.2014г.
12 Гражданско дело No 372/2014 Развод и недейств. на брака Т.Д.К. Г.Е.Г. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
13 Гражданско дело No 383/2014 Развод по взаимно съгласие С.Х.А.,
С.Г.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.10.2014г.
В законна сила от 13.10.2014г.
14 Гражданско дело No 403/2014 Изменение на издръжка Р.Б.Р.А. З.С.А. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 15.10.2014г.
15 Гражданско дело No 425/2014 Развод по взаимно съгласие С.Е.Н.,
Н.А.Н.
  Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 1.10.2014г.
16 Гражданско дело No 448/2014 Развод по взаимно съгласие Х.Н.И.,
Д.П.И.
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.10.2014г.
17 Гражданско дело No 450/2014 Делби С.С.З.   Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.10.2014г.
В законна сила от 23.10.2014г.
18 Гражданско дело No 452/2014 Развод по взаимно съгласие Т.С.Н.,
Н.С.Н.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.10.2014г.
19 Гражданско дело No 491/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение Е.Т.Е. РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 30.10.2014г.

 

Версия за печат