Главна » Граждански дела - септември 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2014г. до 30.9.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 199/2014 Облигационни искове И.М.П.,
В.К.И.,
М.Т.Й.,
Д.Т.Й.,
Е.В.Й.
А.И.Й. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 19.9.2014г.
2 Гражданско дело No 205/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МВМ ООД ЖОТО ЕООД Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 4.9.2014г.
3 Гражданско дело No 221/2014 Изменение на издръжка Е.М.М. М.Е.М. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 17.9.2014г.
4 Гражданско дело No 239/2014 Вещни искове Г.Х.Л.,
Б.Д.Л.
Т.Х.Л. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 5.9.2014г.
В законна сила от 5.9.2014г.
5 Гражданско дело No 261/2014 Дела от административен характер ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 15.9.2014г.
6 Гражданско дело No 296/2014 Други дела И.Д.Д.,
В.Н.Д.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА,
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 4.9.2014г.
7 Гражданско дело No 353/2014 Издръжка В.В.З. В.Ц.З. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 24.9.2014г.
8 Гражданско дело No 354/2014 Облигационни искове ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Е.П.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.9.2014г.
9 Гражданско дело No 395/2014 Искове по СК И.Б.Я. Д.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.9.2014г.
10 Гражданско дело No 437/2014 Искове по СК К.Г.К. С.В.Й. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 25.9.2014г.

 

Версия за печат