Главна » Граждански дела - август 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2014г. до 31.8.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 191/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение Н.М.К. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ 1927 Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.8.2014г.
2 Гражданско дело No 227/2014 Искове по КТ Р.К.Ж. СБР-НК ЕАД - ФИЛИАЛ СВЕТИ МИНА - ГРАД ВЪРШЕЦ Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 6.8.2014г.
3 Гражданско дело No 258/2014 Дела от административен характер Н.Е.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.8.2014г.
4 Гражданско дело No 281/2014 Искове по СК К.Н.И. Ц.Н.Н.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 20.8.2014г.
5 Гражданско дело No 305/2014 Изменение на издръжка П.С.Г. И.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 12.8.2014г.
В законна сила от 12.8.2014г.
6 Гражданско дело No 306/2014 Развод по взаимно съгласие Р.И.П.,
А.М.П.
  Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 6.8.2014г.
В законна сила от 6.8.2014г.
7 Гражданско дело No 334/2014 Издръжка Т.Й.К. Н.А.Д.,
Д.П.И.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 5.8.2014г.
В законна сила от 16.8.2014г.
8 Гражданско дело No 351/2014 Други дела С.А.И. ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.8.2014г.

 

Версия за печат