Главна » Граждански дела - юли 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2014г. до 31.7.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 257/2013 Делби Л.Ф.Ф. Н.Ф.Ф. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 7.7.2014г.
В законна сила от 23.7.2014г.
2 Гражданско дело No 556/2013 Делби Д.М.Ч.,
Д.И.Д.,
Н.И.Н.,
Г.М.Б.
Д.Т.Г.,
В.Х.В.,
И.Г.Г.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 8.7.2014г.
3 Гражданско дело No 587/2013 Облигационни искове Е.Ц.Г. Н.В.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.7.2014г.
4 Гражданско дело No 106/2014 Издръжка С.Т.П. Т.М.П. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 3.7.2014г.
В законна сила от 22.7.2014г.
5 Гражданско дело No 189/2014 Развод и недейств. на брака Е.С.И. И.К.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.7.2014г.
6 Гражданско дело No 191/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение Н.М.К. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ 1927 Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.7.2014г.
7 Гражданско дело No 196/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД БЕРТЕКС АД Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 14.7.2014г.
8 Гражданско дело No 200/2014 Други дела И.М.П.,
В.К.И.,
М.Т.Й.,
Д.Т.Й.,
Е.В.Й.
А.И.Й. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 9.7.2014г.
9 Гражданско дело No 222/2014 Развод и недейств. на брака Е.П.Н. Щ.Я.К. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 14.7.2014г.
В законна сила от 14.7.2014г.
10 Гражданско дело No 286/2014 Искове по СК И.Б.С. Е.Е.Г.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.7.2014г.
11 Гражданско дело No 322/2014 Развод по взаимно съгласие С.Е.И.,
М.Б.И.
ДСП, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-ЛОЗЕНЕЦ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.7.2014г.

 

Версия за печат