Главна » Граждански дела - април 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - април 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2014г. до 25.4.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 260/2013 Вещни искове С.И.И. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 8.4.2014г.
2 Гражданско дело No 531/2013 Вещни искове М.И.Ц. Р.И.Н.,
Т.М.И.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 22.4.2014г.
3 Гражданско дело No 532/2013 Облигационни искове ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И.Г.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.4.2014г.
4 Гражданско дело No 601/2013 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ А.Т.М. ОБСТ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.4.2014г.
5 Гражданско дело No 628/2013 Вещни искове Р.Н.С.Д.,
И.К.Д.
Р.С.К.,
К.Р.К.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 1.4.2014г.
В законна сила от 23.4.2014г.
6 Гражданско дело No 26/2014 Вещни искове по ЗСПЗЗ З.И.Я.Д. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 17.4.2014г.
7 Гражданско дело No 54/2014 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.О.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.4.2014г.
8 Гражданско дело No 73/2014 Издръжка Т.Т.Т. Н.К.К.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.4.2014г.
9 Гражданско дело No 105/2014 Искове по КТ Р.А.В. НАТАЛИЯ ММ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 8.4.2014г.
В законна сила от 23.4.2014г.
10 Гражданско дело No 129/2014 Други дела Ц.П.Г.,
Г.А.М.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.4.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.

 

Версия за печат