Главна » Граждански дела - февруари 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2014г. до 28.2.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 273/2013 Вещни искове С.Д.С. КО И ДО ЕООД - ВЪРШЕЦ,
БОТСТРОЙ - 1 ЕООД - ВЪРШЕЦ
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.2.2014г.
2 Гражданско дело No 284/2013 Облигационни искове Е.Б.Г.,
Х.Д.Г.,
П.Д.Г.,
Н.Д.И.
Е.Н.Т.,
Е.М.М.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 7.2.2014г.
В законна сила от 21.2.2014г.
3 Гражданско дело No 318/2013 Искове по СК Р.Ц.М. А.М.М.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.2.2014г.
4 Гражданско дело No 363/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.И.Т. Д.Т.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.2.2014г.
5 Гражданско дело No 410/2013 Делби Н.П.П. Д.Д.Г. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 19.2.2014г.
6 Гражданско дело No 498/2013 Други дела ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Т.Т.Ж. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.2.2014г.
7 Гражданско дело No 528/2013 Вещни искове З.Д.В.,
И.Д.Х.,
Ц.Б.Т.,
Н.Т.С.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.2.2014г.
8 Гражданско дело No 529/2013 Облигационни искове И.И.Й. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.2.2014г.
9 Гражданско дело No 544/2013 Облигационни искове ЕОС ФАЙНЪНС ООД Г.А.Л. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 27.2.2014г.
10 Гражданско дело No 561/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЯТРЕЙД 2010 ЕООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 7.2.2014г.
11 Гражданско дело No 609/2013 Вещни искове КО И ДО ЕООД - ВЪРШЕЦ,
БОТСТРОЙ 1 ЕООД
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 24.2.2014г.
12 Гражданско дело No 2/2014 Искове по СК Е.В.С. П.В.К.,
Д СП ОТДЕРЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КАЗАНЛЪК
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 24.2.2014г.
13 Гражданско дело No 12/2014 Други дела БАНКА ДСК ЕАД Ц.Н.А.,
В.Н.А.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 19.2.2014г.
14 Гражданско дело No 17/2014 Развод по взаимно съгласие Н.В.В.,
Д.К.В.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.2.2014г.
В законна сила от 25.2.2014г.
15 Гражданско дело No 49/2014 Вещни искове К.И.Г. К.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.2.2014г.

 

Версия за печат