Главна » Граждански дела - януари 2014
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2014

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.1.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 341/2012 Делби Д.Р.М. К.Р.А. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 14.1.2014г.
В законна сила от 22.1.2014г.
2 Гражданско дело No 592/2012 Вещни искове по ЗСПЗЗ Ц.Б.Й. А.М.Д.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 7.1.2014г.
3 Гражданско дело No 707/2012 Делби С.И.Е. Т.И.Е. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.1.2014г.
4 Гражданско дело No 469/2013 Делби Г.И.Г. Г.Г.М.,
И.Г.И.,
В.К.А.,
В.И.В.,
М.И.В.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 23.1.2014г.
5 Гражданско дело No 524/2013 Други дела БАНКА ДСК ЕАД Д.Й.Г.,
Б.Й.Г.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.1.2014г.
6 Гражданско дело No 534/2013 Вещни искове М.П.Г.,
С.Р.Г.
И.З.И. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 17.1.2014г.
7 Гражданско дело No 546/2013 Развод и недейств. на брака Г.Й.В. П.Б.В.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 15.1.2014г.
8 Гражданско дело No 547/2013 Искове по СК Х.М.Г. А.Ц.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.1.2014г.
В законна сила от 30.1.2014г.
9 Гражданско дело No 548/2013 Искове по КТ С.В.К. КАСТЕЛ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.1.2014г.
10 Гражданско дело No 551/2013 Други дела БАНКА ДСК ЕАД Г.Ц.М.,
Г.М.М.,
Ц.М.М.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.1.2014г.
11 Гражданско дело No 578/2013 Облигационни искове КОХИНОР БЪЛГАРИЯ ООД В.И.В. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 3.1.2014г.
В законна сила от 28.1.2014г.
12 Гражданско дело No 579/2013 Делби К.Х.В. Т.Х.В.,
В.Г.С.,
Г.В.С.,
Е.В.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.1.2014г.
13 Гражданско дело No 593/2013 Чл.19 ЗГР М.Д.Д.,
В.С.Д.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
14 Гражданско дело No 13/2014 Вещни искове Д.Ч.Й.,
В.С.Й.
Ц.Т.М.,
Г.А.М.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.1.2014г.
15 Гражданско дело No 14/2014 Облигационни искове ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ Т.Т.Ж. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.1.2014г.

 

Версия за печат