Главна » Справка за насрочени граждански дела
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииСправка за насрочени граждански дела

Районен съд - Берковица
Справка за насрочени дела
за периода от 18.12.2017г. до 18.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 721/2017 Н.Д.П. И.Б.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
19.12.2017 9:30
2 Гражданско дело No 939/2017 Ц.О.Г. О.Д.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
19.12.2017 9:40
3 Гражданско дело No 992/2017 ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" БЕРКОВИЦА В.Т.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
19.12.2017 9:50
4 Гражданско дело No 815/2017 В.И.Е.А. К.К.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
20.12.2017 9:30
5 Гражданско дело No 845/2017 Р.И.С. Н.И.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
20.12.2017 10:30

 

Версия за печат