Главна » Граждански дела - септември 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2013г. до 30.9.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 371/2008 Делби А.С.С. И.Г.Й. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.9.2013г.
В законна сила от 24.9.2013г.
2 Гражданско дело No 18/2013 Делби Д.И.К. Н.Х.А.,
С.Л.И.,
В.Л.И.,
Б.Й.К.,
М.К.Ш.,
С.О.И.,
Д.Р.И.,
В.И.К.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 11.9.2013г.
3 Гражданско дело No 183/2013 Други дела ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД П.Б.И. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 12.9.2013г.
4 Гражданско дело No 196/2013 Делби И.Д.Г.,
Г.Ц.Г.,
Р.Ц.Г.
Г.Г.Г. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 10.9.2013г.
В законна сила от 10.9.2013г.
5 Гражданско дело No 198/2013 Други дела А.М.Д. И.Д.В.,
А.И.Д.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 26.9.2013г.
6 Гражданско дело No 206/2013 Развод и недейств. на брака С.Л.Р. Л.И.Р.,
ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - ЕТРОПОЛЕ
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 12.9.2013г.
7 Гражданско дело No 227/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Х.Г.Я. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 9.9.2013г.
8 Гражданско дело No 231/2013 Облигационни искове РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД Г.Н.Т.,
И.Г.Г.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 18.9.2013г.
9 Гражданско дело No 243/2013 Други дела ИЗИ ФИНАНС ООД И.Р.К. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 13.9.2013г.
10 Гражданско дело No 248/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение Т.И.В. ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.9.2013г.
11 Гражданско дело No 257/2013 Делби Л.Ф.Ф. Н.Ф.Ф. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 11.9.2013г.
12 Гражданско дело No 323/2013 Изменение на издръжка С.П.П. Й.Д.П. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.9.2013г.
13 Гражданско дело No 353/2013 Чл.19 ЗГР П.С.Д. ОБЩИНА ШУМЕН,
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 13.9.2013г.
14 Гражданско дело No 366/2013 Искове по СК А.Д.Д. Р.И.Х.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 30.9.2013г.

 

Версия за печат