Главна » Граждански дела - август 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2013г. до 30.8.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 413/2012 Делби М.Г.Р. Б.Н.Ц.,
В.Т.Л.,
Н.В.Л.,
С.В.Л.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.8.2013г.
2 Гражданско дело No 655/2012 Други дела ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД К ГРУП ЕООД,
ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.8.2013г.
3 Гражданско дело No 90/2013 Облигационни искове ЕТ БИСЕРА 2000-ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.8.2013г.
4 Гражданско дело No 229/2013 Издръжка А.З.Т. Г.С.Г.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 14.8.2013г.
5 Гражданско дело No 230/2013 Издръжка А.Г.Г. Г.С.Г. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 14.8.2013г.
6 Гражданско дело No 253/2013 Други дела И.Д.А. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.8.2013г.
7 Гражданско дело No 279/2013 Издръжка А.Ц.Б. Х.М.Г.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 22.8.2013г.
8 Гражданско дело No 283/2013 Облигационни искове ХИЛ АД Т.И.М.,
С.Ж.П.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 1.8.2013г.

 

Версия за печат