Главна » Граждански дела - юли 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2013г. до 31.7.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 216/2012 Делби И.Н.К. И.А.И. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 16.7.2013г.
В законна сила от 16.7.2013г.
2 Гражданско дело No 46/2013 Облигационни искове Е.П.П. М.П.П.К. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 23.7.2013г.
3 Гражданско дело No 110/2013 Други дела АР ДЖИ ЛОГИСТИК ООД ХИЛ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.7.2013г.
4 Гражданско дело No 137/2013 Други дела Г4С СЕКЮЪР СЪЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗИТИ КОРП. ЕООД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.7.2013г.
5 Гражданско дело No 154/2013 Делби З.И.М.,
В.Л.М.,
В.Л.К.
М.А.М.,
О.М.П.,
В.М.К.,
Д.К.М.
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.7.2013г.
6 Гражданско дело No 239/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Н.И. УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 10.7.2013г.
В законна сила от 19.7.2013г.
7 Гражданско дело No 242/2013 Изменение на издръжка И.Л.И. И.Д.И.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 23.7.2013г.
В законна сила от 23.7.2013г.
8 Гражданско дело No 319/2013 Развод по взаимно съгласие М.Г.З.,
А.И.З.
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕРКОВИЦА Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.7.2013г.

 

Версия за печат