Главна » Граждански дела - май 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - май 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2013г. до 30.5.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 633/2011 Делби А.М.Л. В.М.Б.,
М.М.Я.,
Д.А.Б.
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.5.2013г.
2 Гражданско дело No 338/2012 Делби Ц.Ц.П. Е.Д.Д.,
М.Д.С.,
В.Ц.С.,
Д.Х.С.,
Н.С.С.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 13.5.2013г.
3 Гражданско дело No 697/2012 Други дела ПРО ЛЕГО АД В.Х.Л.,
И.Ц.Л.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.5.2013г.
4 Гражданско дело No 51/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение Б.Г.М. ЦДГ МАЛИНА Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 30.5.2013г.
5 Гражданско дело No 72/2013 Други дела ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Г.М.Г. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 7.5.2013г.
6 Гражданско дело No 80/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАИ АД КАСТЕЛ АД Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 10.5.2013г.
7 Гражданско дело No 101/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение А.М.Д. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.5.2013г.
8 Гражданско дело No 105/2013 Дела от административен характер В.З.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 10.5.2013г.
9 Гражданско дело No 109/2013 Вещни искове П.И.П. Ц.М.И. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 22.5.2013г.
10 Гражданско дело No 125/2013 Други дела Т.З.Т. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 7.5.2013г.
В законна сила от 17.5.2013г.
11 Гражданско дело No 160/2013 Дела от административен характер К.К.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 14.5.2013г.
12 Гражданско дело No 173/2013 Развод по взаимно съгласие А.Г.Г.,
В.Й.Г.
  Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 13.5.2013г.
В законна сила от 13.5.2013г.
13 Гражданско дело No 203/2013 Делби П.А.П.,
Х.С.П.
В.К.П.,
М.К.А.
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 21.5.2013г.
В законна сила от 30.5.2013г.

 

Версия за печат