Главна » Граждански дела - април 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - април 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2013г. до 29.4.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 606/2011 Делби Й.Н.Б.,
М.Н.Г.
В.М.Г.,
И.С.Г.,
С.С.Г.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 23.4.2013г.
2 Гражданско дело No 429/2012 Други дела Б.С.Т. С.С.Р.,
В.П.Р.,
Д.П.Р.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.4.2013г.
3 Гражданско дело No 603/2012 Искове по КТ В.Н.Г. ОБСТ ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.4.2013г.
4 Гражданско дело No 630/2012 Други дела О АНД М ЕООД,
МИГ ОЗ ЕООД
  Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.4.2013г.
5 Гражданско дело No 644/2012 Вещни искове В.Д.К. ЕЛЕКТРА 07 ЕООД Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 5.4.2013г.
6 Гражданско дело No 649/2012 Облигационни искове Й.П.В. И.Т.Б. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.4.2013г.
7 Гражданско дело No 3/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение М.К.А.И. УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.4.2013г.
8 Гражданско дело No 21/2013 Искове по КТ Е.П.Н. СОУ ИВАН ВАЗОВ Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 22.4.2013г.
9 Гражданско дело No 22/2013 Развод и недейств. на брака М.Р.П. М.Б.П. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.4.2013г.
10 Гражданско дело No 35/2013 Вещни искове Ф.Ц.М.,
М.Ц.М.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 23.4.2013г.
11 Гражданско дело No 47/2013 Дела от административен характер ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 25.4.2013г.
12 Гражданско дело No 95/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.И.К. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 29.4.2013г.
13 Гражданско дело No 180/2013 Развод по взаимно съгласие Г.Д.Г.,
В.В.Г.
  Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.

 

Версия за печат