Главна » Граждански дела - февруари 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2013г. до 28.2.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 606/2011 Делби Й.Н.Б.,
М.Н.Г.
В.М.Г.,
И.С.Г.,
С.С.Г.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 19.2.2013г.
2 Гражданско дело No 334/2012 Облигационни искове Д.К.К. С.И.К. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.2.2013г.
3 Гражданско дело No 369/2012 Развод и недейств. на брака Г.Т.М. М.Й.М. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2013г.
4 Гражданско дело No 376/2012 Други дела БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Е.Т.И. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.2.2013г.
5 Гражданско дело No 429/2012 Други дела Б.С.Т. С.С.Р.,
В.П.Р.,
Д.П.Р.
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.2.2013г.
6 Гражданско дело No 569/2012 Други дела Ц.Д.М.,
М.Д.Г.
Е.Г.Р.,
М.М.К.,
З.М.Р.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 20.2.2013г.
7 Гражданско дело No 631/2012 Други дела О АНД М ЕООД МИГ ОЗ ЕООД Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 8.2.2013г.
8 Гражданско дело No 647/2012 Делби С.И.Г.,
Е.И.И.
Г.И.И. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2013г.
9 Гражданско дело No 1/2013 Вещни искове МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 27.2.2013г.
10 Гражданско дело No 17/2013 Развод по взаимно съгласие Ц.И.Н.,
А.Е.Н.
  Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.2.2013г.
11 Гражданско дело No 55/2013 Облигационни искове И.Н.И. УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.2.2013г.
12 Гражданско дело No 82/2013 Вещни искове П.С.Г. В.С.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.2.2013г.

 

Версия за печат