Главна » Граждански дела - януари 2013
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2013

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 173/2012 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.П.С. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 28.1.2013г.
2 Гражданско дело No 235/2012 Други дела Ц.Г.К.,
К.Г.К.
М.П.Н.,
М.П.Ц.,
В.П.Ц.
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.1.2013г.
3 Гражданско дело No 360/2012 Други дела А.К.В. К.А.В. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 24.1.2013г.
4 Гражданско дело No 431/2012 Облигационни искове Т.Ц.М. Т.Ц.Т. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.1.2013г.
5 Гражданско дело No 437/2012 Облигационни искове ХИЛ АД БОАЛ ПЛАСТ ЕООД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.1.2013г.
6 Гражданско дело No 506/2012 Вещни искове М.М.Т. Х.М.Х. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.1.2013г.
7 Гражданско дело No 547/2012 Други дела П.Д.К. К.А.Г. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 8.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
8 Гражданско дело No 551/2012 Вещни искове КОНТИНЕНТАЛ М ЕООД МСМ БАЛАНС ООД,
ЗЕЛЕНИ ДЕЛ-ПЕТРОВИ СИЕ СД
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 8.1.2013г.
9 Гражданско дело No 558/2012 Облигационни искове И.И.Г. Б.И.Г. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 23.1.2013г.
10 Гражданско дело No 571/2012 Вещни искове М.П.Т.,
А.Т.А.,
Ю.Т.А.
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 11.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
11 Гражданско дело No 573/2012 Развод и недейств. на брака П.Б.М. М.В.М. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 15.1.2013г., в законна сила от 24.1.2013г.
12 Гражданско дело No 585/2012 Облигационни искове И.М.И. Е.В.И. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 9.1.2013г.
13 Гражданско дело No 586/2012 Издръжка А.С.М. И.Г.М.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
14 Гражданско дело No 593/2012 Облигационни искове О.К.К. И.Я.Р. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.1.2013г.
15 Гражданско дело No 594/2012 Развод и недейств. на брака И.Г.М. А.С.М.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
16 Гражданско дело No 622/2012 Изменение на издръжка А.Р.К. Й.Б.З. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 9.1.2013г.
17 Гражданско дело No 691/2012 Облигационни искове Р.Г.С. ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.1.2013г.
18 Гражданско дело No 15/2013 Други дела М.С.Р.   Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.1.2013г.
19 Гражданско дело No 34/2013 Други дела ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.1.2013г.

 

Версия за печат