Главна » Граждански дела - септември 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2012г. до 29.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 460/2011 Облигационни искове ЗАД БУЛСТАТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД С.И.Т. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.9.2012г.
2 Гражданско дело No 793/2011 Облигационни искове О.К.К. Е.В.П. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.9.2012г.
3 Гражданско дело No 230/2012 Облигационни искове ОБЕДИНЕНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 11.9.2012г.
4 Гражданско дело No 244/2012 Развод и недейств. на брака С.Б.П. И.М.И. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.9.2012г.
5 Гражданско дело No 294/2012 Облигационни искове ТОПЛИВО АД ЕТ СКОРПИО 61 ПЛАМЕН СТЕФАНОВ Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.9.2012г.
6 Гражданско дело No 295/2012 Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД Д.А.М. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.9.2012г.
7 Гражданско дело No 297/2012 Развод и недейств. на брака Д.Л.К. Н.С.К. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.9.2012г.
8 Гражданско дело No 343/2012 Облигационни искове И.Т.И. Г.Х.Х. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.9.2012г.
9 Гражданско дело No 345/2012 Развод по взаимно съгласие В.М.Н.,
Б.Г.Н.
  Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.9.2012г.
10 Гражданско дело No 351/2012 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ М.М.Н. ФАТУМ 2001 ЕООД Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 20.9.2012г.
11 Гражданско дело No 356/2012 Развод и недейств. на брака П.Е.Г. Л.И.Г. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 20.9.2012г.
12 Гражданско дело No 373/2012 Развод и недейств. на брака К.Л.К. Г.Р.К.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 25.9.2012г.
13 Гражданско дело No 439/2012 Вещни искове П.Д.К. К.А.Г. Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 29.9.2012г.
14 Гражданско дело No 503/2012 Издръжка Т.П.П.Т.,
А.Т.Т.
Т.А.Т.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 29.9.2012г.
15 Гражданско дело No 505/2012 Развод по взаимно съгласие С.А.Т.,
Ц.К.Т.
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 28.9.2012г.

 

Версия за печат