Главна » Граждански дела - август 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2012г. до 30.8.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 605/2011 Други дела Л.Х.П. ЕТ КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МАТ ГЕР Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 8.8.2012г., в законна сила от 22.8.2012г.
2 Гражданско дело No 618/2011 Други дела Х.Д.Г. Е.Н.Т.,
Е.М.М.
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.8.2012г.
3 Гражданско дело No 778/2011 Вещни искове по ЗСПЗЗ П.Г.М. С.П.А.,
Н.Д.Н.,
П.Д.А.,
В.М.П.
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.8.2012г.
4 Гражданско дело No 812/2011 Други дела ДНСК СОФИЯ С.А.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.8.2012г.
5 Гражданско дело No 88/2012 Други дела ДП НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА К ГРУП ЕООД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.8.2012г.
6 Гражданско дело No 90/2012 Искове по СК И.М.П. М.Г.П.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.8.2012г.
7 Гражданско дело No 159/2012 Развод и недейств. на брака Н.К.И. П.Я.П.И.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.8.2012г.
8 Гражданско дело No 214/2012 Други дела ПРО ЛЕГО АД И.С.Г. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.8.2012г.
9 Гражданско дело No 233/2012 Искове по КТ И.И.С. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.8.2012г.
10 Гражданско дело No 245/2012 Искове по СК Г.В.П. Т.Н.П.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 30.8.2012г.
11 Гражданско дело No 335/2012 Развод и недейств. на брака К.В.А. П.И.А. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
12 Гражданско дело No 344/2012 Облигационни искове Т.Ц.М. Т.Ц.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
13 Гражданско дело No 388/2012 Развод по взаимно съгласие Л.М.Г.,
А.Д.Г.,
Д.СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО МОНТАНА
  Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.8.2012г., в законна сила от 23.8.2012г.
14 Гражданско дело No 421/2012 Развод по взаимно съгласие К.Д.А.,
Е.В.А.
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 30.8.2012г.

 

Версия за печат