Главна » Граждански дела - юли 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2012г. до 31.7.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 822/2011 Други дела ТЕРМО-ТЕКСТИЛ ООД КЕНДИМА ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определение от 17.7.2012г.
2 Гражданско дело No 823/2011 Други дела ТЕРМО-ТЕКСТИЛ ООД КЕНДИМА ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.7.2012г.
3 Гражданско дело No 170/2012 Искове по СК Д.И.Д. Е.И.И. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 2.7.2012г.
4 Гражданско дело No 175/2012 Други дела ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Д.Г.К. Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 3.7.2012г.
5 Гражданско дело No 201/2012 Вещни искове Т.М.И.,
М.И.Ц.
Р.И.Н. Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 18.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
6 Гражданско дело No 222/2012 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Л.Ж.А. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 9.7.2012г.
7 Гражданско дело No 224/2012 Други дела Н.Д.В. Д.И.Д.,
М.А.Г.Д.,
Б.И.Д.
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 20.7.2012г.
8 Гражданско дело No 225/2012 Искове по КТ за отмяна на уволнение М.Д.К. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 18.7.2012г.
9 Гражданско дело No 237/2012 Облигационни искове СЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД КАСТЕЛ АД Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.7.2012г.
10 Гражданско дело No 242/2012 Вещни искове А.К.С.,
Н.К.С.
  Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 18.7.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
11 Гражданско дело No 245/2012 Искове по СК Г.В.П. Т.Н.П.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 19.7.2012г.
12 Гражданско дело No 255/2012 Други дела П.Б.Г. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 16.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
13 Гражданско дело No 266/2012 Други дела СЕРЕС АД ЕТ КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МАТ ГЕР Докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Определениеот 31.7.2012г.
14 Гражданско дело No 293/2012 Развод по взаимно съгласие П.Н.Р.Н.,
П.К.Н.
  Председател и докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.7.2012г., в законна сила от 23.7.2012г.
15 Гражданско дело No 350/2012 Развод по взаимно съгласие А.К.И.,
П.Д.И.
  Председател и докладчик:
КАЛИН Т. ТОДОРОВ
Решениеот 18.7.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.

 

Версия за печат