Главна » Граждански дела - април 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - април 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до 26.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 337/2011 Делби Х.К.Н. Р.Д.М.,
П.В.Г.,
Ц.А.Б.,
П.П.Ц.,
В.П.П.,
Н.Р.Х.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 24.04.2012г.
2 Гражданско дело No 801/2011 Делби Д.Д.Н.А. А.П.А. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 26.04.2012г.
3 Гражданско дело No 2/2012 Облигационни искове ОБЩИНА ВЪРШЕЦ С.И.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 11.04.2012г.
4 Гражданско дело No 24/2012 Вещни искове В.Б.Й. К.Д.Г. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 19.04.2012г.
5 Гражданско дело No 26/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД Н.С.Е. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 05.04.2012г.
6 Гражданско дело No 30/2012 Искове по КТ Д.П.В. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 10.04.2012г.
7 Гражданско дело No 41/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД И.Г.Я. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 11.04.2012г.
8 Гражданско дело No 82/2012 Искове по КТ Т.И.Т. КОМ СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 10.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
9 Гражданско дело No 83/2012 Искове по КТ Т.И.Т. КОМ СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 11.04.2012г.
10 Гражданско дело No 150/2012 Дела от административен характер А.А.Е. ОСЗ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 24.04.2012г.

 

Версия за печат