Главна » Граждански дела - март 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2012г. до 30.03.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 529/2011 Искове по КТ за отмяна на уволнение В.Н.Ф. ОЗДРАВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 28.03.2012г.
2 Гражданско дело No 549/2011 Вещни искове И.Б.Й.,
А.Б.В.
М.П.П. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 19.03.2012г.
3 Гражданско дело No 570/2011 Дела от административен характер Ц.В.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 30.03.2012г.
4 Гражданско дело No 585/2011 Други дела ДП НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЮЛПЛАСТ ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 21.03.2012г.
5 Гражданско дело No 605/2011 Други дела Л.Х.П. ЕТ КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МАТ ГЕР Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 20.03.2012г.
6 Гражданско дело No 637/2011 Облигационни искове МЕТАЛ М СОФИЯ ООД КАСТЕЛ АД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 29.03.2012г.
7 Гражданско дело No 665/2011 Издръжка З.Г.З. Й.С.Р. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 21.03.2012г.
8 Гражданско дело No 726/2011 Искове по СК М.М.М. Н.И.Т. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 20.03.2012г.
9 Гражданско дело No 821/2011 Облигационни искове ДЖУЕЛ ЕООД ЗИТИ КОРП. ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
10 Гражданско дело No 833/2011 Вещни искове В.Б.С. Ц.Г.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 29.03.2012г.
11 Гражданско дело No 870/2011 Делби С.Д.С. Ц.Т.С. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 06.03.2012г., в законна сила от 17.03.2012г.
12 Гражданско дело No 6/2012 Други дела БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.С.Ц. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 09.03.2012г.
13 Гражданско дело No 23/2012 Искове по КТ А.А.Д. АРКОС - МЕТАЛ -БЕРКОВИЦА - ПС ЕАД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 07.03.2012г.
14 Гражданско дело No 27/2012 Издръжка М.П.И. П.М.И. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 26.03.2012г.
15 Гражданско дело No 35/2012 Издръжка С.М.С. Р.Х.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 07.03.2012г.
16 Гражданско дело No 38/2012 Искове по КТ И.Д.Ф. АРКОС - МЕТАЛ -БЕРКОВИЦА - ПС ЕАД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 21.03.2012г.
17 Гражданско дело No 102/2012 Облигационни искове Н.Н.К. ЕТ НИК НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 01.03.2012г.
18 Гражданско дело No 107/2012 Дела от административен характер М.К.А. ОСЗ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 05.03.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.

 

Версия за печат