Главна » Граждански дела - февруари 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2012г. до 29.02.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 452/2010 Делби Г.И.Г. Г.Г.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 07.02.2012г.
2 Гражданско дело No 598/2010 Делби Д.Р.И. Е.М.Д.,
М.М.С.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 21.02.2012г.
3 Гражданско дело No 302/2011 Други дела СТИМУЛ-Н ООД ФАТУМ 2001 ЕООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 23.02.2012г.
4 Гражданско дело No 323/2011 Делби И.Т.Т. Т.И.Р. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 13.02.2012г.
5 Гражданско дело No 534/2011 Облигационни искове ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КОМОС ООД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 03.02.2012г.
6 Гражданско дело No 620/2011 Други дела КАПИТАЛ СИТИ ЕООД КАСТЕЛ АД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 21.02.2012г.
7 Гражданско дело No 639/2011 Вещни искове И.Я.А.,
П.К.М.
К.Я.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 22.02.2012г.
8 Гражданско дело No 652/2011 Искове по СК Н.Е.С. А.А.З. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 08.02.2012г., в законна сила от 15.02.2012г.
9 Гражданско дело No 721/2011 Развод и недейств. на брака А.З.М. И.М.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 23.02.2012г.
10 Гражданско дело No 808/2011 Делби Х.К.Н. П.В.Г.,
Ц.А.Б.,
П.П.Ц.,
В.П.П.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 15.02.2012г.
11 Гражданско дело No 809/2011 Развод и недейств. на брака В.Н.Г. В.Н.Г.,
Д"СП" ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ВАРНА
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 06.02.2012г.
12 Гражданско дело No 813/2011 Развод и недейств. на брака С.Н.В. Г.П.В. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 13.02.2012г.
13 Гражданско дело No 826/2011 Развод и недейств. на брака Е.И.К. С.Б.К. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 06.02.2012г., в законна сила от 22.02.2012г.
14 Гражданско дело No 832/2011 Искове по КТ Д.П.В. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 15.02.2012г.
15 Гражданско дело No 844/2011 Облигационни искове М.П.Г. И.З.И. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 10.02.2012г.
16 Гражданско дело No 42/2012 Развод по взаимно съгласие Г.А.К.,
И.Г.К.
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 14.02.2012г.

 

Версия за печат