Главна » Граждански дела - януари 2012
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2012

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2012г. до 26.01.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 862/2010 Делби В.Г.М.В. М.Г.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 16.01.2012г.
2 Гражданско дело No 400/2011 Изменение на издръжка В.С.Г. Б.А.К. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 26.01.2012г.
3 Гражданско дело No 765/2011 Искове по КТ В.К.Т. БЕРТЕКС АД Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
4 Гражданско дело No 810/2011 Други дела ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕД.ИМОТИ В БЪКСТОН 2000 И.Я.Р.,
И.А.Р.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 11.01.2012г.
5 Гражданско дело No 867/2011 Дела от административен характер С.А.И. ОСЗ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 25.01.2012г.
6 Гражданско дело No 868/2011 Други дела И.Т.И. Г.Х.Х. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 19.01.2012г.

 

Версия за печат