Главна » Граждански дела - ноември 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2011

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 452/2010 Делби Г.И.Г. Г.Г.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 14.11.2011г.
2 Гражданско дело No 745/2010 Вещни искове И.З.И.,
З.З.М.
Н.А.Г.,
М.А.Г.,
Б.Д.А.,
Е.Е.С.,
С.Е.С.,
Е.С.Е.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 04.11.2011г.
3 Гражданско дело No 186/2011 Други дела Н.А.Н. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЕС ПРИ БЛ.ЧАЙКА 2 Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 30.11.2011г.
4 Гражданско дело No 420/2011 Други дела ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД И.Г.Я. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 03.11.2011г.
5 Гражданско дело No 438/2011 Искове по КТ Н.Г.И. СДП - ГР. ВРАЦА, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 15.11.2011г.
6 Гражданско дело No 479/2011 Други дела Х.К.К. Л.П.И. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 23.11.2011г.
7 Гражданско дело No 512/2011 Развод и недейств. на брака Г.Д.П. Д.Й.П. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 08.11.2011г.
8 Гражданско дело No 513/2011 Развод и недейств. на брака М.Ж.К. К.Б.К. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 15.11.2011г.
9 Гражданско дело No 515/2011 Искове по КТ В.С.М. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 04.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
10 Гражданско дело No 587/2011 Други дела БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЪНС ЕАД Д.А.П. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 25.11.2011г.
11 Гражданско дело No 607/2011 Изменение на издръжка С.Й.С. Й.С.С. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 24.11.2011г.
12 Гражданско дело No 723/2011 Дела от административен характер Е.Н.Б. ОСЗ Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 25.11.2011г.

 

Версия за печат