Главна » Граждански дела - октомври 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - октомври 2011

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2011г. до 31.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 323/2008 Вещни искове ЕСКОР ООД МТЖ ИНВЕСТ ЕООД,
Н.В.В. - 0015 ООД
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 31.10.2011г.
2 Гражданско дело No 655/2009 Вещни искове Е.З.А.,
З.А.Д.,
М.Е.Д.
Е.Т.Р.,
Т.Г.А.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 14.10.2011г.
3 Гражданско дело No 594/2010 Делби А.Л.П. З.Т.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 26.10.2011г.
4 Гражданско дело No 874/2010 Дела от административен характер С.А.И. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 13.10.2011г.
5 Гражданско дело No 186/2011 Други дела Н.А.Н. Г.А.Г. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 26.10.2011г.
6 Гражданско дело No 336/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 12.10.2011г.
7 Гражданско дело No 346/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД В.В.И. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 17.10.2011г.
8 Гражданско дело No 386/2011 Развод и недейств. на брака В.Й.Д. Т.Ц.Д.,
ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 31.10.2011г.
9 Гражданско дело No 457/2011 Вещни искове ФИРМА БУЛКОН Х ООД КАСТЕЛ АД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 24.10.2011г.
10 Гражданско дело No 553/2011 Други дела ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД АРА СБХ ХУДОЖНИК Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 10.10.2011г.
11 Гражданско дело No 568/2011 Развод по взаимно съгласие Г.П.М.,
Д.Г.Г.М.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 04.10.2011г., в законна сила от 04.10.2011г.
12 Гражданско дело No 599/2011 Развод по взаимно съгласие Е.Ц.М.,
Й.К.М.
  Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 14.10.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.

 

Версия за печат