Главна » Граждански дела - септември 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2011

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2011г. до 30.09.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 158/2011 Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 03.09.2011г.
2 Гражданско дело No 161/2011 Други дела БАНКА ДСК ЕАД В.Ф.Л.,
З.А.Й.
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 09.09.2011г.
3 Гражданско дело No 198/2011 Развод и недейств. на брака М.И.Т. В.А.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 28.09.2011г.
4 Гражданско дело No 230/2011 Други дела ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД К.Х.И. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 27.09.2011г.
5 Гражданско дело No 231/2011 Други дела ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.Н.К. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 09.09.2011г.
6 Гражданско дело No 254/2011 Делби Х.К.Н. М.Т.Л. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 07.09.2011г., в законна сила от 15.09.2011г.
7 Гражданско дело No 255/2011 Делби Х.К.Н. М.Т.Л. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 20.09.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
8 Гражданско дело No 279/2011 Облигационни искове ДП НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Д.М.Д.,
М.М.Х.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 12.09.2011г.
9 Гражданско дело No 290/2011 Развод и недейств. на брака В.Б.П. К.К.П.,
ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 19.09.2011г.
10 Гражданско дело No 344/2011 Делби И.М.А. В.Д.Д. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 07.09.2011г.
11 Гражданско дело No 357/2011 Развод и недейств. на брака В.С.М. М.Б.М. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 28.09.2011г.
12 Гражданско дело No 394/2011 Изменение на издръжка В.В.З. В.Ц.З.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 20.09.2011г.
13 Гражданско дело No 421/2011 Развод и недейств. на брака М.Н.Б. Й.Б.Б. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 13.09.2011г.
14 Гражданско дело No 437/2011 Развод и недейств. на брака Н.Е.А. А.Т.А. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 09.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
15 Гражданско дело No 458/2011 Други дела И.Й.А. Т.И.А. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 13.09.2011г.
16 Гражданско дело No 488/2011 Изменение на издръжка К.И.К. И.Д.К. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 13.09.2011г.
17 Гражданско дело No 493/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД С.И.Т. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Определениеот 07.09.2011г.
18 Гражданско дело No 552/2011 Развод по взаимно съгласие З.В.П.,
П.С.П.
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 28.09.2011г.
19 Гражданско дело No 555/2011 Развод по взаимно съгласие В.А.Т.,
П.И.Т.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 28.09.2011г.
20 Гражданско дело No 569/2011 Облигационни искове А.К.В. К.А.В. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 28.09.2011г.
21 Гражданско дело No 592/2011 Дела от административен характер ДИРЕКТОРА НА ДДМУИ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 28.09.2011г.
Версия за печат