Главна » Граждански дела- юли 2011
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела- юли 2011

РАЙОНЕН СЪД - ГР.БЕРКОВИЦА
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2011г. до 29.07.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 205/2010 Делби Ч.П.Т.,
М.П.Т.
В.М.Д. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
2 Гражданско дело No 610/2010 Делби В.К.С. М.К.И.,
Й.К.С.
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 26.07.2011г.
3 Гражданско дело No 864/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД В.Ц.Д. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 28.07.2011г.
4 Гражданско дело No 898/2010 Искове по СК С.М.С. М.А.С. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Определениеот 28.07.2011г.
5 Гражданско дело No 60/2011 Искове по КТ Г.П.П. АРМИЛЕС 2004 ООД Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 22.07.2011г.
6 Гражданско дело No 155/2011 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЪНС ЕАД К.Д.М. Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 28.07.2011г.
7 Гражданско дело No 255/2011 Делби Х.К.Н. М.Т.Л. Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 05.07.2011г.
8 Гражданско дело No 286/2011 Изменение на издръжка Ф.А.С. А.Ф.С.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА Решениеот 27.07.2011г.
9 Гражданско дело No 289/2011 Изменение на издръжка П.А.С. А.Ф.С.,
Д СП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: КАЛИН Т. ТОДОРОВ Решениеот 06.07.2011г.

 

Версия за печат